Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780090U9DIKTMMS965
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.02.2022
Datum obnove LEI oznake 09.05.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 09.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.
Identifikator subjekta u registru 060074397
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Svetoga Križa 3
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Svetoga Križa 3
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca