Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780090Q6M60JER9O93
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.05.2017
Datum obnove LEI oznake 12.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 09.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Platinum Global Opportunity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRPNINUPJIE7
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000I67B0JHU3P04
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.10.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 8.10.2020. 7:40:04

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.10.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 23.07.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 8.10.2020. 7:36:55