Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780090B90O04RA0X88
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 13.12.2022
Datum obnove LEI oznake 13.12.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 13.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta IZGRADNJA građevinsko poduzeće d.d.
Identifikator subjekta u registru 060013703
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zapadna magistrala 1D
Poštanski broj 22000
Grad ŠIBENIK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zapadna magistrala 1D
Poštanski broj 22000
Grad ŠIBENIK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca