Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780090B8KCIDEV5023
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 14.06.2018
Datum obnove LEI oznake 14.06.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 02.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GOSPODARSKI LIST , novinsko, nakladničko i trgovinsko dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080006545
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg bana J.Jelačića 3
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg bana J.Jelačića 3
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca