Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780090B7ENJ06SHE33
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 18.10.2018
Datum obnove LEI oznake 21.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VODOSKOK d.d. za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080477674
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Čulinečka cesta 221/C
Poštanski broj 10040
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Čulinečka cesta 221/C
Poštanski broj 10040
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca U vlasničkoj strukturi su 3 fizičke osobe i jedna pravna osoba koja ima 26,50% dionica

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca U vlasničkoj strukturi su 3 fizičke osobe i jedna pravna osoba koja ima 26,50% dionica