Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780090A7HJG9IC4425
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 19.02.2018
Datum obnove LEI oznake 19.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CROATIA OSIGURANJE 1000 A dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 62208637286
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 23.11.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 30.09.2019
Razdoblje objave dokumenata 29.10.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.2.2021 23:50:53

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800P06760YXBOFC97
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 23.11.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 19.06.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.2.2021 23:50:53