Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478009068A6OF3CMU92
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.07.2020
Datum obnove LEI oznake 20.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 20.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ELBA 93 društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju odjeće, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 040066335
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg Lože 3
Poštanski broj 52474
Grad BRTONIGLA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg Lože 3
Poštanski broj 52474
Grad BRTONIGLA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca