Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780080W356FMMSYB23
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 05.11.2020
Datum obnove LEI oznake 05.11.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 05.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta InterCapital SBI TOP UCITS ETF
Identifikator subjekta u registru HRICAMFSBI06
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.10.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 08.10.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.11.2020. 9:23:36

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000I67B0JHU3P04
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.07.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.11.2020. 9:24:23