Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780080TCASP7YKCU76
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.01.2021
Datum obnove LEI oznake 12.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 12.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PROSPERUS GROUP d.o.o. za usluge
Identifikator subjekta u registru 081239654
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 269 G/6
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 269 G/6
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca