Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780080TBJJX160U394
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.11.2023
Datum obnove LEI oznake 17.11.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Next Invest One, otvoreni AIF s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRNXINUNONE6
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta 747800O0A5T1F1Y6SF58
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Krčka ulica 18D
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Krčka ulica 18D
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800O0A5T1F1Y6SF58
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 27.07.2023 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 27.07.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.11.2023. 9:10:22