Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780080J309WK8ATN81
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.02.2022
Datum obnove LEI oznake 24.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 30.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ELEKTRODA ZAGREB, tvornica dodatnih materijala za zavarivanje, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080094507
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa RUŠEVJE 7
Poštanski broj 10290
Grad ZAPREŠIĆ
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa RUŠEVJE 7
Poštanski broj 10290
Grad ZAPREŠIĆ
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca