Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780080DA68CVGYZG93
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.09.2021
Datum obnove LEI oznake 01.09.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta A-ANTICUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080726335
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ŠTEFANOVEČKA 10
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ŠTEFANOVEČKA 10
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca