Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478008081LXT3BXV728
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.07.2022
Datum obnove LEI oznake 19.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 19.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HORTIKULTURA, dioničko društvo za usluge u biljnoj proizvodnji i trgovini
Identifikator subjekta u registru 080013106
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dankovečka ulica 3
Poštanski broj 10040
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dankovečka ulica 3
Poštanski broj 10040
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca