Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070U9K894I6KO95
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 12.10.2017
Datum obnove LEI oznake 12.10.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 19.09.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DERMA d.d. za proizvodnju crijeva, trgovinu, izvoz-uvoz
Identifikator subjekta u registru 070000272
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa PAVLEKA MIŠKINE 55
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa PAVLEKA MIŠKINE 55
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca