Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070QE03OHEZQ458
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.03.2018
Datum obnove LEI oznake 06.04.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 02.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Udruga Dobrota i zdravlje
Identifikator subjekta u registru 02741083
Naziv registra Registar neprofitnih organizacija
Pravni oblik subjekta Udruga (274G)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar neprofitnih organizacija (RA000696)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa TEODORA WICKERHAUSERA 32//II
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa TEODORA WICKERHAUSERA 32//II
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca