Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070LCOXZGF06W53
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 22.07.2019
Datum obnove LEI oznake 22.07.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ETA-Tvornica elektrotermičkih aparata d.o.o. "u likvidaciji"
Identifikator subjekta u registru 050013916
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Pilanski put 2
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Pilanski put 2
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca