Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070KDDN0A2J2O98
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.06.2018
Datum obnove LEI oznake 07.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 02.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
Identifikator subjekta u registru 040021431
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa IVANA SANCINA 3
Poštanski broj 52420
Grad BUZET
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa IVANA SANCINA 3
Poštanski broj 52420
Grad BUZET
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca