Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070J0XI3012U018
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 30.11.2017
Datum obnove LEI oznake 04.12.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 04.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TENA d.o.o. za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 050032377
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Matije Antuna Reljkovića 7
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Matije Antuna Reljkovića 7
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca