Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070I05I9Q3KXF75
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.11.2019
Datum obnove LEI oznake 13.11.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AGITRADE d.o.o.inozemna zastupstva,uvoz-izvoz
Identifikator subjekta u registru 080202047
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Radnička cesta 34
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Radnička cesta 34
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca