Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070ECZHEW2R8F34
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 24.11.2017
Datum obnove LEI oznake 24.11.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta InterCapital Cash
Identifikator subjekta u registru HRHAAIUHICS0
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt InterCapital Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 5299003G5YD2R7933D68
Naziv pravnog nasljednika InterCapital Short Term Bond
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 23.01.2018
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 18.09.2017 - 23.01.2018
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 27.10.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 22.11.2017. 10:47:54

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900BPETSMK60DJR41
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 18.09.2017 - 23.01.2018
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 06.09.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 22.11.2017. 10:49:27