Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070EA5GS14VFO82
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 16.11.2018
Datum obnove LEI oznake 16.11.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 06.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Inspirio Alpha - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRNPEPUNALP5
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 04.05.2020
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Andrije Hebranga 34
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Andrije Hebranga 34
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780040M93Z1M3Y3D74
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 12.04.2018 - 04.05.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 30.06.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.11.2020. 12:02:23

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780040M93Z1M3Y3D74
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 12.04.2018 - 04.05.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 30.06.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.11.2020. 12:02:23