Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070C80NSSXNY408
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 16.04.2020
Datum obnove LEI oznake 16.04.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 18.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BENVENUTI, ZAJEDNIČKI TRGOVAČKI OBRT
Identifikator subjekta u registru 91643635
Naziv registra Obrtni registar
Pravni oblik subjekta Trgovac pojedinac (9D9U)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta trgovac pojedinac
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Obrtni registar (RA000659)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kaldir 7
Poštanski broj 52424
Grad Motovun
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kaldir 7
Poštanski broj 52424
Grad Motovun
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca