Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070C0IT6DXAHP17
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.02.2022
Datum obnove LEI oznake 08.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 25.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta METIS dioničko društvo za sakupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka
Identifikator subjekta u registru 040023360
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kukuljanovo 414
Poštanski broj 51227
Grad Kukuljanovo (Grad Bakar)
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kukuljanovo 414
Poštanski broj 51227
Grad Kukuljanovo (Grad Bakar)
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca