Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800703EHSPCMH2209
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.01.2018
Datum obnove LEI oznake 11.01.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 28.11.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LOGISTIKA VIOLETA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 030082703
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Obrež Zelinski 55
Poštanski broj 10382
Grad Sveti Ivan Zelina
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Obrež Zelinski 55
Poštanski broj 10382
Grad Sveti Ivan Zelina
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca