Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060W7BU45BZR434
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 13.06.2018
Datum obnove LEI oznake 13.06.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CRVENA LUKA, dioničko društvo za poslovanje nekretninama
Identifikator subjekta u registru 060125729
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Crvena luka 1
Poštanski broj 23210
Grad Biograd na moru
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Crvena luka 1
Poštanski broj 23210
Grad Biograd na moru
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca