Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060VCQQ2S310B96
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.11.2017
Datum obnove LEI oznake 20.11.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA-RUDARSTVO-KAMENARSTVO KALUN d.d. za proizvodnju vapna, tehničkog kamena i betona
Identifikator subjekta u registru 060106871
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Stjepana Radića 5
Poštanski broj 22320
Grad Drniš
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Stjepana Radića 5
Poštanski broj 22320
Grad Drniš
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca