Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060R6F661IKPP66
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.05.2021
Datum obnove LEI oznake 21.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 07.04.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ADRIA GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge, posredovanje i putnička agencija
Identifikator subjekta u registru 030077095
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Heinzelova 53a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Heinzelova 53a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca