Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060LETYU3A7BA96
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.07.2018
Datum obnove LEI oznake 30.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 30.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Zatvoreno akcionarsko društvo "GREEN BLUE" Banja Luka
Identifikator subjekta u registru 1-15169-00
Naziv registra Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RA000692)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Solunska 53
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Solunska 53
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca