Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060AB1KUZJJO037
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 07.11.2022
Datum obnove LEI oznake 07.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 07.11.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KORDUN dioničko društvo za turizam, trgovinu i usluge, turistička agencija
Identifikator subjekta u registru 020011779
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Školska 19
Poštanski broj 47240
Grad Slunj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Školska 19
Poštanski broj 47240
Grad Slunj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca