Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478006031A9OM65DZ32
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 25.07.2018
Datum obnove LEI oznake 25.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 18.02.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Đuro Đaković-Zavarene posude dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 050006375
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 10.02.2020
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Dr. Mile Budaka 1
Poštanski broj 35000
Grad Slavonski Brod
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dr. Mile Budaka 1
Poštanski broj 35000
Grad Slavonski Brod
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca