Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060292I7N5MO127
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 02.01.2018
Datum obnove LEI oznake 02.01.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 02.01.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BIOINSTITUT d.o.o. za usluge u zdravstvu i veterinarstvu
Identifikator subjekta u registru 070002678
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ind. zona Istok, R.Steinera 7
Poštanski broj 40000
Grad ČAKOVEC
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ind. zona Istok, R.Steinera 7
Poštanski broj 40000
Grad ČAKOVEC
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca