Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060229HRNWRTX15
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 11.01.2023
Datum obnove LEI oznake 11.01.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 10.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRAJEKTNA LUKA SPLIT, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060166451
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa GAT SV. DUJE 1
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa GAT SV. DUJE 1
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca