Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780050Y61J1449OW11
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.02.2022
Datum obnove LEI oznake 23.02.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 11.01.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PASTOR - TVORNICA VATROGASNIH APARATA - d.d.
Identifikator subjekta u registru 080113597
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Rakitje, Novačka cesta 2
Poštanski broj 10431
Grad Sveta Nedelja
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Rakitje, Novačka cesta 2
Poštanski broj 10431
Grad Sveta Nedelja
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca