Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780050XFIG2L9NQ153
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 18.03.2020
Datum obnove LEI oznake 18.03.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 02.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta S&T HRVATSKA d.o.o. za informacijska rješenja i usluge
Identifikator subjekta u registru 080023538
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Borongajska cesta 81/a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Borongajska cesta 81/a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 5299002PSXXMVHB26433
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 18.03.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 01.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 2.2.2021. 11:53:39

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 5299002PSXXMVHB26433
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 18.03.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 01.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 2.2.2021. 11:53:39