Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780050U6UUU2ZRRW19
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 16.07.2018
Datum obnove LEI oznake 16.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 13.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ELEKTROPROJEKT, projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
Identifikator subjekta u registru 080181847
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Alexandera von Humboldta 4
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Alexandera von Humboldta 4
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca -

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca -