Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780050U67HA2DD1W18
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 08.09.2021
Datum obnove LEI oznake 21.09.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RADIN d.o.o. za trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080004179
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gospodarska ulica 9
Poštanski broj 10431
Grad Sveta Nedelja
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gospodarska ulica 9
Poštanski broj 10431
Grad Sveta Nedelja
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca