Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780050K4XU8INT8959
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.11.2018
Datum obnove LEI oznake 25.11.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 25.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EA SISTEM USLUGE d.o.o. za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 020039079
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gažanski trg 8/III
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gažanski trg 8/III
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca