Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780050E8TMU78CSL38
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.07.2018
Datum obnove LEI oznake 25.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 08.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OSIJEK-KOTEKS dioničko društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 030010020
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Šamačka 11
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Šamačka 11
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca