Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780050985MWVFK3E89
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 18.12.2015
Datum obnove LEI oznake 18.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste PB1 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRERSIUELTE8
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Erste Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900OY10YUOZTM4Z35
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.07.1998 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 17.11.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.11.2020. 12:20:32

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice PQOH26KWDF7CG10L6792
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.07.1998 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 17.11.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.11.2020. 12:21:40