Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478005087RQOI8E0U69
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.04.2016
Datum obnove LEI oznake 04.03.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB, d.d.
Identifikator subjekta u registru 080044542
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg senjskih uskoka 7-8
Poštanski broj 10020
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg senjskih uskoka 7-8
Poštanski broj 10020
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca