Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478005087RQOI8E0U69
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 28.04.2016
Datum obnove LEI oznake 28.04.2017
Datum zadnjeg ažuriranja 28.04.2016

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB, d.d.
Identifikator subjekta u registru 080044542
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg senjskih uskoka 7-8
Poštanski broj 10020
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg senjskih uskoka 7-8
Poštanski broj 10020
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Brze poveznice