Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040W3PI96CMMK11
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.12.2017
Datum obnove LEI oznake 27.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 11.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZAG-VET društvo s ograničenom odgovornošću za veterinarsko zdravstvenu djelatnost
Identifikator subjekta u registru 080207831
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BISTRIČKA CESTA 2
Poštanski broj 49282
Grad KONJŠČINA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BISTRIČKA CESTA 2
Poštanski broj 49282
Grad KONJŠČINA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca