Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040RBA4OYN01B16
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 03.07.2018
Datum obnove LEI oznake 03.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 08.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MREŽNICA, trgovina, ugostiteljstvo i proizvodnja d.d.
Identifikator subjekta u registru 020001074
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa JOZEFINSKA CESTA 8
Poštanski broj 47250
Grad DUGA RESA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa JOZEFINSKA CESTA 8
Poštanski broj 47250
Grad DUGA RESA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca