Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040N4L1OK6QJT44
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 07.06.2018
Datum obnove LEI oznake 07.06.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
Identifikator subjekta u registru 65-01-1057-11
Naziv registra Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 984500A36B4U900D8023
Naziv pravnog nasljednika ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
Potvrđeno kod Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (RA000034)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 01.12.2021
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa ul. Maršala Tita br. 13
Poštanski broj 71000
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ul. Maršala Tita br. 13
Poštanski broj 71000
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca Fabrika Duhana Sarajevo je večinski vlasnik Vakufske banke d.d. Sarajevo koja ne radi konsolidovane bilanse sa Bankom.

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca