Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040M5JVO6ZYB197
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.07.2023
Datum obnove LEI oznake 12.07.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 24.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ASICA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju
Identifikator subjekta u registru 040355159
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Augusta Šenoe 1
Poštanski broj 31540
Grad Donji Miholjac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Augusta Šenoe 1
Poštanski broj 31540
Grad Donji Miholjac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca