Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040L9P12DAAVL73
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.12.2020
Datum obnove LEI oznake 05.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 07.11.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUTOMEHANIKA, dioničko društvo za servino-remontnu i trgovačku djelatnost
Identifikator subjekta u registru 080112223
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kovinska ulica 4
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kovinska ulica 4
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca