Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040L57AG169W941
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.07.2020
Datum obnove LEI oznake 29.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 29.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LUMBRELA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje
Identifikator subjekta u registru 040268774
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa JELAČIĆEV TRG 7
Poštanski broj 51000
Grad RIJEKA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa JELAČIĆEV TRG 7
Poštanski broj 51000
Grad RIJEKA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca