Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040JBUXUJI3IE47
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 16.12.2021
Datum obnove LEI oznake 16.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 17.11.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DEI CAMPI društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga
Identifikator subjekta u registru 130111346
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Podravska ulica 23
Poštanski broj 52466
Grad Novigrad
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Podravska ulica 23
Poštanski broj 52466
Grad Novigrad
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca