Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780040EBH2L26RVL19
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.12.2022
Datum obnove LEI oznake 22.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 24.11.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta STUBAKI d.d. - turistički centar
Identifikator subjekta u registru 080687191
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zagrebačka ulica 42
Poštanski broj 49246
Grad Marija Bistrica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zagrebačka ulica 42
Poštanski broj 49246
Grad Marija Bistrica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca