Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800407A1GDM0MOZ23
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 26.05.2021
Datum obnove LEI oznake 26.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 07.07.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Pink Information Technologies otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRHPREUFINT0
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta 747800J05BCMGODXMQ42
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gradišćanska ulica 34
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gradišćanska ulica 34
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800J05BCMGODXMQ42
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.05.2021 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 11.05.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 14:00:51

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800J05BCMGODXMQ42
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.05.2021 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 11.05.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 14:00:51

IS_FUND-MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800J05BCMGODXMQ42
Vrsta veze IS_FUND-MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.05.2021 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 14.05.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 14:01:52