Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800402FG87LJYE307
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.02.2022
Datum obnove LEI oznake 22.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 08.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VODOPRIVREDA VRGORAC, dioničko društvo za izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstva
Identifikator subjekta u registru 060037478
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Težačka 3
Poštanski broj 21276
Grad Vrgorac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Težačka 3
Poštanski broj 21276
Grad Vrgorac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca